Testosterontillskott

Hormonet testosteron fyller många funktioner i kroppen. Likt andra hormoner och substanser samverkar hormonet med andra ämnen i kroppen och har även en stor betydelse för sexlusten och potensen. Testosteron är ett viktigt ämne för både sexlusten och förmågan att få erektion. Det är dock en invecklad process som involverar både psykiska och biokemiska reaktioner vilket i sin tur involverar många substanser i kroppen. Även om hormonet endast en komponent i processen finns det koppling mellan låga testosteronvärden och minskad sexlust. Värdena är inte konstanta, de kan variera upp och ner beroende på sjukdomar, yttre påverkan eller naturliga fluktuationer. Ålder har en stark påverkan, produktionen av testosteron tenderar att minska i takt med att män blir äldre. Eventuell bristande erektion som kan orsakas av fallande testosteronnivåer kan motverkas av läkemedel mot impotens som Viagra eller Cialis. Läkemedlen har kliniskt bevisad effekt samt kan fås utskrivna och hemskickade via nätapotek.

Testosteron nivå diagram

Testoterontillskott
Det är inte helt okomplicerat att säga att extra testosteron ökar potensen. Det finns ett samband mellan testosteronvärden i kroppen och sexlusten. Högre värden brukar ge högre sexlust och bättre potens. Samtidigt måste man nämna att högre värden inte automatiskt leder till bättre potens, det finns ett par faktorer som påverkar effekten.

Extra tillskott av hormonet är som mest effektivt när värdena är lägre än normalt eller kroppens produktion av testosteron befinner sig i en nedåtgående trend. Det har visat sig att hormonets effekt för sexlust och potens är som mest påtaglig bland äldre män eller män med hormonrubbningar. Resultat från studier indikerar att yngre friska män får sällan en noterbar effekt och det är tveksamt om det ökar potensen. Tänk även på att för mycket testosteron kan ha en negativ effekt. Onormalt höga halter testosteron kan likt anabola steroider ge en nedsatt förmåga att få erektion.

Potensproblem kan vara en av många indikationer på nedsatta testosteronvärden. Ett par indikationer som kan tyda på lågt testosteron är bland annat minskad sexlust, potensproblem, låg energinivå, tidigt håravfall, depression, onormal irritation, allmän viktökning eller ökad fettmängd kring buken samt minskad muskelmassa. Så om du känner dig trött, svag och har nedsatt sexlust kan det vara en bra ide att testa sig för lågt testosteron. Diagnosen kan göras hos läkare och provtagningen är enkel, det räcker oftast med ett blodprov.

Preparat som tillsätter extra testosteron till kroppen finns som kosttillskott eller receptbelagda läkemedel. Kosttillskotten innehåller sällan hormonet, utan verkar genom att stimulera kroppens produktion av testosteron och på så vis höja testosteronvärdet. Receptbelagda läkemedel tillsätter extra testosteron i kroppen och kallas ofta för testosteronbehandling. Behandlingen kan administreras med injektioner, gel eller tabletter och målet är att återställa normal testosteron i kroppen. Behandlingen kan föra med sig biverkningar, varav vissa potentiellt allvarliga, som leverskador, nedsatt fertilitet eller ökad risk för blodpropp.