Sildenafil

Sildenafil molekyl

Kemisk beteckning:
1-[4-Etoxi-3-(6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo-[4,3-d]-pyrimidin-5-yl)fenylsulfonyl]-4-metylpiperazin

Sildenafil är en läkemedelssubstans som finns som generisk variant i produkten Viagra.

Historia
Ursprungligen var sildenafil avsett för att verka vissa indikationer såsom blodtrycksproblem i lungorna. I kliniska studier upptäcktes den märkliga sidoeffekten på försöksindivider – de fick erektion väldigt lätt och länge!
1998 fick Pfizer godkännt sitt varumärke innehållande sildenafil, nämligen Viagra.

Så verkar sildenafil
PDE 5 hämmare är en grupp substanser som påverkar kärlvidgande aktiviteter i vävnaden i penis. Sildenafil påverkar även att svällkropparna i penis mjukas upp vilket leder till en starkare och mer varaktig erektion. Viktigt för att notera full effekt av sildenafil är sexuell stimulering.

Inte bara mot impotens
Förutom impotens används faktiskt sildenafil i behanling för en rad andra sjukdomar som tex:

 • Vissa sjukdomstillstånd som orsakar cirkulationsstörningar i lungor
 • Höjdsjuka
 • Systemisk skleros (Inflammation sjukdom i inre organs blodkärl)

Sildenafil kan vara farligt i kombination med andra läkemedelsubstanser
Liksom många andra läkemedel har sildenafil den egenskapen att substansen kan blir hälsovådlig tillsammans med andra läkemedel. Det är väldigt viktigt att din läkare vet exakt vilka andra mediciner du äter innan tex Viagra skriv ut. Några exempel på medicin som kan vara farliga att kombinera är sildenafil och vissa läkemedel mot:

 • HIV
 • Svampinfektioner
 • Hjärt o kärlsjukdomar
 • Antibiotika

Observera att listan ovan är ofullständig.

Biverkningar
Vanliga och snabbt övergående biverkningar som drabbar användare av sildenafil i varierande grad;

 • Huvudvärk
 • Rodnad i ansikte
 • Nästäppa
 • Synrubbning

Observera att färre än 10% upplever besvären ovan enligt studieresultat.

Källhänvisningar:
1177.se Sildenafil (Senast kontrollerad jan/2023)
medlineplus.gov druginfo Sildenafil (Senast kontrollerad jan/2023)