Sexuell prestationsångest

Erektion och sexlust är en invecklad process som inkluderar mentala och fysiska processer. Allt börjar i hjärnan, det är när lusten väcks som en kedja av händelser aktiveras. Processen påbörjas med att man känner sig sexuellt upphetsad till att nerver, hormoner och blodkärl kommer in i bilden. När potensen sviker och det är svårt att få erektion är det ofta psykologiska orsaker som ligger bakom problematiken. Det är särskilt vanligt att det är psykologiska orsaker som ligger bakom potensproblem hos yngre män, tillfälliga erektionsproblem eller om besvären kommer plötsligt utvecklas.

Dålig sexlust

Unga män har ofta prestationsångest
Andra besvär som stress och prestationsångest är vanliga i alla åldrar men hos yngre män är det ofta den huvudsakliga orsaken. Under perioder med stark stress, oavsett om det är sexuellt relaterat eller inte, kan sexuell lust prioriteras bort och resultatet är ofta svikande potens. Om stressen är kopplad till sex kan även processen som går från aktivering i hjärnan till alla fysiska funktioner som krävs för att få erektion störas.

Prestationsångest kan sägas vara en slags stress som förknippas med samlag. Problemet uppstår ofta när man väldigt gärna vill men tänker för mycket eller tvivlar på sin sexuella förmåga. Även höga förväntningar eller tankar på att man måste göra en bra sexuell prestation kan framkalla prestationsångest. En del individer kan drabbas av prestationsångest om sex förknippas med stress eller press. Vad som ofta händer är att prestationsångest skapar en negativ spiral som leder till mer tvivel på den sexuella förmågan och kan framkalla en känsla av otillräcklighet. Detta leder ofta till mer prestationsångest och kan förvärra de initiala erektionsproblemen. Prestationsångest kan uppstå i många situationer, men händer ofta när man träffar en ny parter eller när självförtroendet sviktar. Läs mer om hur du hanterar din inställning till sex.

Andra möjliga psykologiska eller mentala orsaker
En rad besvär och åkommor av psykologisk natur kan ligga bakom erektil dysfunktion. Besvären är ofta förknippade med

  • Stress
  • Depression
  • Relationsproblem
  • Bristande sexuell attraktion till partner

 
Depression är en vanlig åkomma som bör beröras närmare när det gäller erektionsproblem. Det uppskattas att mellan 25-90% av alla män som lider av depression har någon form erektionsproblem beroende på depressionens allvarlighet. Minskad lust gör det svårare att få och bibehålla erektion. Den minskade lusten tros bero på att sexualiteten får lägre prioritet i samband med depressioner. Även läkemedel som används för att behandla depressioner kan ha minskad sexuell lust som biverkning. Det är blandat hur den försämrade förmågan att få erektion och minskad lust upplevs. Vissa upplever inte minskat sexuellt behov som ett problem medan andra har fortfarande viljan men får försämrad potens, vilket kan upplevas som ett stort problem. Erektil dysfunktion som orsakas av depression brukar gå över när depressionen är botad.