Sexlust

Sexuell lust är ett invecklat samspel mellan känslor och fysiska processer. Allt startar i huvudet, när din sexuella upphetsning triggas av attraktion eller sätts igång på andra sätt börjar du att tänka erotiska tankar. Detta får hjärnan att aktivera nervsignaler som sätter igång fysiska reaktioner. Så sexlust kan sägas vara lika stor del fysiskt som psykiskt. Eftersom det är uppfattad sexuell attraktion som sätter igång fysiska reaktioner som erektion påverkas mycket av vad som pågår i huvudet. Vad man finner sexuellt attraktivt eller upphetsande är väldigt individuellt, det är en subjektiv uppfattning och det finns inget rätt eller fel.

Sexuell attraktion, sexlust och njutning har ofta ett samband. Sexuell attraktion kan kort kallas vad man tycker är erotiskt eller upphetsande, det är där allt börjar. Sexlusten kan väckas av något man sedan innan tycker är upphetsande eller att nya situationer samt händelser får en sexuell laddning. Njutning är inte alltid sexuellt men något som är njutbart kan få sexuell laddning. Något som är skönt eller mysigt kan få sexuell laddning och väcka sexlusten. I andra fall kan något som är skönt eller mysigt inte upplevas som sexuellt upphetsande eller tappa sin sexuella laddning. Vad som är leder till sexuell attraktion är väldigt känslostyrt men kan även påverkas av fysiska orsaker.

Sexlusten varierar naturligt
Din sexlust är inte konstant hela tiden. Sexuell lust har som tidigare nämnt ett starkt samband med känslor och vad som sexuellt attraherar dig. Både känslor och sexuell attraktion påverkas av hur du mår fysiskt, psykiskt samt viss påverkan av könshormoner.

När du mår bra samt känner dig frisk och stark brukar sexlusten vara på topp. Om du känner självsäker, trygg och avslappnad blir det oftare lättare att bli sexuellt upphetsad. Fysisk kondition har viss betydelse, om du är frisk och känner att kroppen mår bra svarar du bra på sexuell stimulans eller upphetsning. När du är nyförälskad eller träffar en ny partner och allt känns kanon känner man ofta sig extra sexuell.

Kroppen kan prioritera ner lustkänslor
Sexlusten blir ofta svagare när du känner dig trött, stressad eller mår fysiskt eller psykiskt dåligt. Kroppen kan prioritera ner sexlust och sexuell attraktion om du inte mår bra. Personer som är under stress eller har depression känner ofta lägre sexlust och svarar sämre på sexuell stimulans. Fysiska besvär som när du sover dåligt, är konstant trött, är i särskilt dålig fysisk form eller har en sjukdom som påverkar det fysiska allmäntillståndet eller hormonbalansen rubbas brukar påverka sexlusten negativt. Kroppen svarar helt enkelt sämre på sexuell stimulans och attraktion när den är svagare än normalt. Hormonella orsaker till minskad sexlust beror ofta på brist på testosteron, det manliga könshormonet.