Naturliga potensmedel

Så fungerar naturliga tillskott mot impotens
Det går att få en hårdare och säkrare erektion med hjälp av receptfria potensmedel. Ett alternativ är växtbaserade så kallade naturliga potensmedel. Kategorierna receptfria potensmedel och naturliga potensmedel sammanfaller ofta eftersom de är baserade på naturliga ingredienser som intas som kapslar. Naturliga potenshöjare är ofta baserade på växter eller delar av växter som anses stärka potensen. Naturliga medel brukar inte likt Läkemedel mot erektil dysfunktion verka genom att biokemiska effekter underlätta erektion utan brukar verka genom att höja sexlusten. Det finns

Det finns många naturliga ämnen i växter och viss sorts mat som på goda grunder anses öka potensen. Ett gammalt ord som har samma betydelse som naturliga potensmedel är afrodisiakum. Traditionella afrodisiakum är en bred kategori som kan vara allt från växter, örter till mat. Ett par exempel på vad som genom tiderna ansetts vara naturliga potenshöjare är bland annat ostron, mörk choklad, jordgubbar, saffran, maca, ginseng, ginkgo samt spansk fluga(cantharidin). Andra mer exotiska eller långsökta saker som på vissa platser anses som afrodisiakum är bland annat noshörningshorn, kroppsdelar av tiger eller andra djur som förknippas med styrka. Det varierar hur välgrundat effekten traditionella afrodisiakum är, vissa av dem uppvisar egenskaper som borde kunna öka sexuell förmåga medan andra saknar någon som helst anledning att tro att de fungerar.

Kosttillskott och växter som ger ökad sexuell prestation
Genom åren har en mängd växter och naturliga ämnen testats som naturliga potenshöjare. En del har visat kunna ge en märkbar effekt medan andra ingen verkan alls. Nedan kommer vi att gå igenom ett par kosttillskott och ämnen och deras kända effekt.

Sexlusten har ett klart samband med könshormoner, och i synnerhet testosteron. Reducerad sexlust är ofta kopplat till minskade testosteronnivåer. Testosteronetkan ofta öka sexlusten och ha positiv verkan på potensen. Effekten beror mestadels på ålder, tillskott av könshormonet testosteron är ofta lägre hos äldre män.

Bark från Yohimbine-trädet innehåller ett ämne som kallas yohimbin. Barken har använts som ett traditionellt afrodisiakum i Afrika. Det används även idag för att motverka erektil dysfunktion. Det finns kosttillskott som baseras på den torkade barken som formuleras som ett slags te eller extrakt av barken sätts in i kapslar eller tabletter. Effekten är inte helt kartlagd, studier på effekten av yohimbin visar inte samstämmiga resultat. Det finns vissa indikationer på att ämnet har en viss effekt medan andra resultat visar ringa eller ingen effekt. Ämnet är dock förknippade med ett par möjliga bieffekter som hypertoni, ångest, maniska symtom eller komplikationer med läkemedel. Stäm gärna av med läkare innan du använder yohimbin och tänk på att det är svårt att förutsäga om det kommer att fungera tillfredsställande.

DHEA eller dehydroepiandrosteron är ett slags syntetiskt hormonpreparat och är bland de populäraste receptfria potenhöjarna. DHEA i sin naturliga form är ett slags prohormon som produceras i människokroppen och utsöndras av binjuren. Kosttillskott med DHEA är vanligtvis extraherade från ett ämne som kallas diosgenin vilket normalt utvinns från växten Dioscorea villosa eller mexican wild yams som den även kallas. DHEA fungerar som ett förstadie till könshormoner, kroppen omvandlar ämnet till ett hormon som kallas Androstendion som sedan omvandlas till kvinnliga eller manliga könshormoner. Effekten av DHEA är snarlik testosterontillskott vilket på goda skäl anses kunna höja sexlusten. Det finns dock skäl att vara försiktig, det har inte utförts några studier av långtidseffekterna när man använder DHEA. Eftersom preparatet ökar mängden könshormon i kroppen finns det även en teoretisk möjlighet att få ökad risk att få cancer i prostatan, bröst, livmodern eller andra sorters cancer som påverkas av hormoner. Eftersom det inte utförts studier på långtidseffekter är vare sig cancerrisken eller andra potentiella hälsorisker kända, det kan vara helt ofarligt eller orsaka komplikationer. Använd helst DHEA efter konsultation med läkare eller under övervakning av läkare.

Epimedium
som även kallas det mer fantasifulla namnet ”horny goat weed” anses vara en naturlig potenshöjare enligt traditionell kinesisk medicin. Det anses höja sexlusten och innehåller ett ämne som kallas flavonid. Ämnet anses öka testosteronhalten hos män med normalhälsa. Kosttillskotten intas som tabletter eller kapslar och sägs motverka erektil dysfunktion. Effekten är inte helt lätt att bevisa, många som använder det är nöjda medan ämnets inverkan verkar inte ha studerats särskilt ingående. Det är därför svårt att uttala sig om vilken effekt horny goat weed har.

L-arginine
är en aminosyra som kan intas från många källor. De vanligaste sättet att få i sig ämnet är rött kött, fågel, fisk och mjölkprodukter. Det kan även tillverkas och användas i kosttillskott och mediciner. L-arginine är ett förstadie till kväveoxid i kroppen och har bland annat expanderar blodkärl och ökar blodflödet till ljumsken och extremiteter. L-arginine har fler funktioner i kroppen, det stimulerar bland annat frigörelse av tillväxthormon, insulin samt är delaktigt i produktion av andra ämnen i kroppen. L-argine eller argin har genomgått ett antal studier och experiment och har en empiriskt bevisad effekt mot erektil dysfunktion. En minimumdos på mellan 3 till 5 gram per dag verkar förbättra sexuell funktion enligt resultat som erhållits från studier. Det finns vidare tidiga bevis eller indikationer som pekar på att effekten förbättras genom att lägga till cirka 40 mg Pycnogenol tre gånger per dag. Pycnogenol kan även kallas ”Pine bark extract” på engelska och extraheras från barken av trädet Pinus pinaster eller Terpentintall som trädet kallas på svenska. Kosttillskott som kombinerar båda ämnena eller bara L- argine kan användas mot milda eller måttliga besvär mot erektionsproblem med god effekt.

Barken från trädslagen Catuaba och Muirapuama är kända för sina medicinala egenskaper. I Sydamerika där träden har sin naturliga utbredning har barken under flera århundraden använts för att öka sexlusten. Det har inte utförts många vetenskapliga studier, vilket gör det svårt att säga att det finns en bevisad effekt som ökad sexlust eller förbättrad sexuell förmåga. Det finns dock rapporter som ger indikationer på förbättringar i den sexuella förmågan. Catuba innehåller tre ämnen, catuabin A B C, som tros öka sexuell förmåga genom att stimulera nervsystemet. Muirapuama eller Muira Puama som trädet även kallas innehåller ett ämne som kallas Ptychopetalum vilket kan kopplas till ökad sexualdrift och förbättrad erektion. Det finns viss förankring i vetenskapliga studier om positiva effekter och många användare är nöjda, men det är svårt att sia om exakt vilken effekt preparat med Catuaba eller Muirapuama kommer att ge. De studier som utförts har inte påvisat några besvärliga bieffekter eller farliga reaktioner på preparaten, så det förefaller säkert att använda. Kosttillskott med Catuaba och Muirapuama säljs som pulver eller i flytande form.

Maca
är namne på en växt som har sin naturliga utbredning I Anderna. Maca har fått ett rykte om sig att öka sexlusten och på så sätt förbättra sexuell förmåga. Maca intas oftast i form av pulver gjort på den torkade roten. Växten och pulvret innehåller ett antal naturligt förekommande aminosyror och ämnen som kallas glycosider. Det finns indikationer som pekar på att Maca kan öka sexlusten hos både män och kvinnor, men har inte studerats i större skala. Effekten verkar vara bäst på äldre män och kvinnor. Indikationer från studier och nöjda användare tyder på att Maca kan öka sexlusten och på så vis förbättra sexuell förmåga. Växten verkar inte ha egenskaper som underlättar erektion genom att öka blodflödet till penis.