Läkemedel mot impotens

Erektionsproblem
kan orsakas av ett antal olika anledningar, från fysiska komplikationer till psykiska orsaker. Det som normalt menas med potensproblem eller erektionsproblem är svårigheter att uppnå erektion som varar tillräckligt länge för att genomföra ett samlag. Besvären kan utvecklas i samband med nedsatt sexuell lust men kan lika gärna orsakas av påfrestningar som stress, ångest och alkohol. Även mer diffusa inre faktorer som samverkan mellan nervsystemet, blodkärlen och muskler kan bidra till problematiken. Vidare kan potensproblem komma plötsligt eller utvecklas gradvis. Läkemedel är ett sätt att åtgärda impotens. Beprövade läkemedel som exempelvis Cialis, Levitra eller Viagra är säkra att använda samt ger en god kliniskt bevisad effekt.

Gradvis stegring av impotens
Erektionsproblem som gradvis utvecklas under en längre tid beror ofta på fysiska orsaker som bland annat högt blodtryck, högt kolesterolvärde, diabetes samt sjukdomar som parkinsons och leversiros. Även åderförkalkning kan vara en bidragande orsak till potensproblem. Rökning och alkoholvanor kan påverka förmågan att få erektion negativt. Även viss typer av läkemedel kan inverka negativt på förmågan att få erektion.

Plötslig impotens
Erektionsproblem som kommer plötsligt har väldigt ofta att göra med psykiska orsaker som bland annat stress eller osäkerhet. Andra psykiska orsaker som kan orsaka besvären är bland annat prestationsångest, konflikter i förhållandet allmän olust mot din partner. Även psykiska orsaker kan utvecklas gradvis likt fysiska problem, särskilt om lusten till partnern minskar under en längre period eller du upplever växande konflikter i förhållandet.

Hur vanligt är potensproblem?
Besvären är vanliga. Totalt sett uppskattas det att runt 10-20% av alla män har tillfälliga eller långvariga problem med potensen. Erektionsbesvär är vanligare med ökad ålder, men även yngre män får potensproblem. Många yngre män upplever kortvariga eller tillfälliga erektionsproblem. Däremot är långvariga besvär vanligare med ökad ålder. Det uppskattas att cirka 5% av männen under 50 år har någon sorts långvariga potensbesvär.

Du kan dock åtgärda potensbesvären på ett par olika sätt med metoder som avslappningsövningar, terapi eller läkemedel mot impotens. Terapi och avslappningsövningar bör ses som en långsiktig behandling mot psykiska orsaker till impotens. Den metod som verkar snabbast och är effektiv mot långvariga besvär är läkemedel. Medicinerna har även god verkan mot potensproblem orsakade av fysiska orsaker. Läkemedel mot potensproblem verkar genom att underlätta erektion vid sexuell stimulans. Förutom den fysiska effekten av läkemedel upplever användare även psykiska effekter som mindre oro för den sexuella prestationen samt att de känner sig mer avslappnade i samband med samlaget. Detta beror mycket på att det finns mindre skäl att vara oroliga att inte få erektion och mindre prestationsångest. Detta leder ofta till att självförtroendet ökar och samlaget upplevs mer njutbart.

Potensmedel
Läkemedel mot impotens finns i många doseringar och märken. Förutom de tre kända Viagra, Cialis och Levitra finns det även många generiska varianter. Läkemedlen är generellt sett utformade för män med påtagliga erektionsproblem och är därför relativt starka. Effekten på män med ringa potensproblem kan därför vara starkare än förväntat, så det är något att tänka på innan du testar. I normala fall innebär detta inget stort problem, man kan helt enkelt börja med den svagaste styrkan eller ta en halv dos, om effekten inte är tillfredsställande kan man gå vidare till full dos eller starkare preparat.

Viagra var det första orala potensmedlet och lanserades redan 1998, och är förmodligen det mest kända av alla läkemedel mot erektionsproblem. Läkemedlet innehåller ett aktivt ämne som kallas sildenafil och effekten kan kort beskrivas som att det vidgar blodkärlen, vilket gör det lättare att få erektion vid sexuell stimulans. Läkemedlets verkan kan beskrivas som att det blir lättare att få en hård och pålitlig erektion. Verkningstiden är mellan 4-6 timmar. Det tar mellan 30 min till en timma från intaget för att preparatet ska börja verka. Viagra är avsett att fungera även mot svåra erektionsproblem. Läkemedlet anses säkert att använda för män i alla åldrar med normalhälsa. Individer som har hälsorelaterade besvär bör konsultera läkare innan användning. Personer som lider av hälsobesvär som hjärt och kärlsjukdomar, nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt eller lågt blodtryck bör inte använda Viagra. Män som nyligen fått stroke eller hjärtinfarkt bör heller inte använda läkemedlet. Du bör vara försiktig om du regelbundet äter andra läkemedel. Vissa mediciner kan inte kombineras med Viagra och du bör därför stämma av med läkare innan användning. Ett grupp läkemedel som inte får kombineras med Viagra är mediciner som innehåller nitroglycerin.

Bieffekter viagra och andra potensmedel
Likt andra läkemedel kan viagra föra med sig vissa bieffekter. De är sällan allvarliga och försvinner nästan alltid efter effekten planar ut. Ett par bieffekterna är yrsel, huvudvärk, rodnad, matsmältningsbesvär eller suddig syn. Mer sällsynta bieffekter är hjärtklappning, illamående, torr mun, trötthet samt smärtor i muskler eller bröstkorg. Om någon biverkning inträffar och den varar längre än sex timmar ska man kontakta vården.