Avanafil

Avanafil molekyl
Avanafil är en läkemedelssubstans som används som aktiv substans i läkemedel som Spedra dra och Stendra mot erektil dysfunktion.

Historia
Avanafil är den fjärde PDE-5 hämmande substans som godkänts i läkemedel. Patent utlämmnades 2012 vilket gör substansen relativt ny på marknaden jämfört med de tre tidigare PDE-5 där det senaste kom 2003 i form av Levitra,

Så verkar Avanafil
PDE 5 hämmare är en grupp substanser som påverkar de funktioner som påverkar cirkulationen i penisen svällkroppar. Denna effekt är dokumenterad och studerad omfattande. Inte minst i de tidigare PDE 5 som studerats grundligt. Dessutom har dessa substanser intagits av ca 100-200 miljoner olika individer sedan lansering (1998 Viagra). Den stora skillnaden som noterats mellan avanafil och de tidigare tre PDE-5 är att det verkar fortare, redan efter 15 minuter har rapporterats. Viagra kan tex ta upp till en timme att börja verka. Dock ska nämnas att även tadalafil (Cialis) sägs verka ungerfär lika fort.

Kombinera avanfil försiktigt med andra läkemedel
Avanfil kan liksom de övriga potensläkemedel vara farligt att kombinera med andra läkemedel. Du bör för din förskrivande läkare av avanfil noga ange vilka andra läkemedel du använder.

Biverkningar
Vanliga och snabbt övergående biverkningar som drabbar användare av avanfil i varierande grad;

  • Huvudvärk
  • Rodnad i ansikte
  • Nästäppa
  • Synrubbning
  • Priapism (smärtsam krampaktig erektion)
  • Muskelsmärta

Observera att färre än 10% upplever besvären ovan enligt studieresultat.

Källhänvisningar:
FDA.gov -avanafil (Senast kontrollerad jan/2024)
medicinenet.com -avanafil (Senast kontrollerad jan/2024)