Åldersimpotens

Stigande ålder är en mycket vanlig anledning till långvariga erektionsproblem. Det finns ett antal olika faktorer som samverkar för att ålder spelar en betydande roll för mannens sexuella förmåga. Undersökningar har visat att drygt hälften av alla män över 50 har någon form av erektionsproblem. Män runt medelåldern eller äldre som sällan motionerar samt har skadliga rök eller alkoholvanor har en större risk att drabbas av erektionsproblem. Erektionshöjande läkemedel (ex Viagra, Cialis) är en metod att lindra åldersimpotens, läkemedlen har kliniskt bevisad effekt mot erektionsproblem samt kan fås utskrivet och hemskickat via nätapotek.

Därför ökar risken för impotens med åldern
Åldersimpotens tros beror på en kombination av förändringar i kroppen orsakade av åldringsprocessen.

  • Stigande ålder brukar innebära att kroppen producerar mindre av det manliga könshormonet testosteron. Könshormon är viktigt för potensen och minskad produktion kan leda till reducerad potens och mindre sexlust
  • Åldrande ökar risken att utveckla sjukdomar som kan ge potensproblem. Ett par vanliga exempel är hjärt och kärlsjukdomar, stroke, diabetes, högt blodtryck och kärlkramp
  • Åldringsprocessen kan orsaka kroppsliga förändringar som kan ge erektionsproblem utan att det är några sjukdomar inblandade. Under åldrade kan funktionen minska hos vävnader i penis som gör erektion möjlig vilket praktiskt visar sig som erektionsproblem. Det finns även indikationer som pekar på att produktionen av kväveoxid i kroppen minskar i takt med ökad ålder. Kväveoxiden är inblandad i processen att få erektion. Under vissa omständigheter utsöndras ämnet som en signal eller försteg för att muskulatur i penis ska slappna av och fyllas med blod, en process som utmynnar i erektion. Minskad produktion av kväveoxid tros därför vara en faktor som ökar risken för erektionsproblem
  • Sex kan vara en fysiskt krävande aktivitet. I takt med att vi blir äldre försvagas vår fysiska form och med mindre energi eller ork kan även den sexuella prestationen minska