Öka potensen och bota dålig sexlust

Den sexuella lusten kan påverkas av många olika saker, allt från psykiska till fysiska orsaker. Om det blir svårare att bibehålla erektion eller sexlusten minskar kan det tyvärr ofta leda till minskad självkänsla eller bristande tilltro till den sexuella förmågan. Detta kan i sin tur skapa en negativ spiral som leder till prestationsångest och stress. Det kan vara väldigt destruktivt för potensen när sex blir förknippat med stress eller ångest, och problemen kan förvärras ytterligare. Det finns en mängd sätt att öka lusten eller potensen, allt från terapi och övningar till läkemedel som hjälper mot erektionsproblem. Läkemedel mot impotens är säkra att använda och har kliniskt bevisad effekt för att bland annat underlätta och bibehålla erektion. Man kan få potenshöjande läkemedel (ex Viagra eller Cialis utskrivna genom att använda ett nätapotek där man genomgår en onlinekonsultation med läkare och får sedan läkemedel hemskickat.

Fysiska orsaker
Den kanske viktigaste fysiska orsaken för erektion är blodflödet, och detta leder i sin tur till att en bra blodcirkulation och friska blodkärl är viktigt för potensen. Detta innebär att allt som leder till sämre blodcirkulation eller försämrar blodkärlens cirkulation kan bidra till erektionsproblem. Det finns ett starkt samband mellan hjärt och kärlsjukdomar och potensproblem. Individer som lider av hjärt och kärlsjudomar, högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes får oftare potensstörningar.

Även sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers kan påverka nerver som reglerar blodflöde och blodkärl. Ett enkelt sätt att få en uppfattning om detta är morgonståndet. Om du har ett bra morgonstund är det inte troligt att det är något påtagligt fel på blodkärlen.
Däremot kan erektionsproblem vara en signal på att något är fel i blodkärlen eller blodcirkulationen, även om du för övrigt är helt frisk. På grund av att det kan vara svåridentifierade besvär som kan ligga bakom är det en bra ide att gå på en läkarundersökning när potensen börjar svika. Om du upptäcker sjukdomar som påverkar kärlen eller på annat sätt inverkar negativt på potensen kan det vara lättare att åtgärda i tidigt stadium.

Personer som är i allmänt dålig fysisk form har även större risk att få erektionsproblem. Individer med dålig kondition eller svag fysisk form samt personer som är överviktiga har större risk att få potensproblem. Osunda alkoholvanor kan ofta kopplas till erektionsbesvär. Både fetma och alkohol kan kopplas till en minskad produktion av könshormon vilket ofta får negativ inverkan. Rökning kan störa blodcirkulationen så pass påtagligt att risken för sviktande potens ökar kraftigt jämfört med icke-rökare. Tänk på att om du känner dig trött och sliten eller sover dåligt kommer både din förmåga att erektion och sexuella lust påverkas negativt.

Psykiska orsaker
Sviktande potens har ofta sitt ursprung i psykiska orsaker. Erektion är en invecklad process som involverar många faktorer som nerver, hormoner samt blodkärl. Den mentala biten är en viktig beståndsdel, det är i huvudet hela processen startar och det psykiska välmåendet kan påverka sexlusten. Om du är stressad, är deprimerad eller har bekymmer kan det dämpa sexlusten.

Oro eller stress för den sexuella prestationen kan ge sviktande potens. Även när man väldigt gärna vill men upplever sex som stressande eller får prestationsångest är det stor risk att få erektionsproblem. Prestationsångest eller stress i samband med sex kan leder ofta till att man börjar tvivla på sin sexuella förmåga och får en känsla av otillräcklighet. De negativa känslorna kan påverka självförtroendet och förknippa sex med destruktiva känslor som stress eller oro. Om man inte tar sig ur det kan det minska sexlusten.

Så kan du öka sexuell potens
Det finns en rad sätt att åtgärda sviktande potens och öka sexlusten. Med hjälp av allt från att justera sin inställning till sex, terapi, sexuella övningar till läkemedel kan man öka potensen.

  • Försök att få ett avslappnat sätt att se på sex. Försök tänka på sex som något roligt och njutbart. Tänk mindre på att du måste prestera på ett särskilt sätt eller ifrågasätta din sexuella förmåga. Ett mer avspänt synsätt på sex minskar spänningar eller nervositet, vilket till och med kan förbättra din sexuella förmåga och göra sex mer njutbart för dig.
  • Måla inte upp en orealistisk förväntning på sexuell förmåga. Många gör misstaget att överskatta den sexuella förmågan eller vara orolig för vad partnern förväntar sig, detta kan skapa höga förväntningar som är svåra att leva upp till. Försök att inte gå in i samlaget med några tankar på förväntningar, detta kan minska prestationsångest och tvivel på den sexuella förmågan.
  • Ta inte sexuella misslyckanden för allvarligt. Gör inte misslyckanden till en stor sak, om du gör detta kan negativa tankar och oro förvärra eller skapa potensproblem. Om du inte kan få erektion bör du inte ta misslyckandet för hårt utan ta det med lugn. Det händer alla med jämna mellanrum och det inget att oroa sig särskilt mycket över. I de flesta fall löser det sig av sig själv om du kan hålla negativa tankar borta.
  • Sexuell terapi kan vara mycket hjälpsamt för att reda ut sexuella problem. Det kan hjälpa mycket att ta kontakt med en sexuell rådgivare för att utreda om terapi kan hjälpa dig att öka potensen. Ringa eller tillfälliga potensproblem eller minskad sexlust kan ofta åtgärdas med hjälp av terapi hos sexolog eller beteendeterapeut. Terapi kan bland annat ge dig ett nytt perspektiv på sex eller utmynna i ett nytt sexuellt beteende vilket ofta löser besvären. Terapi hos psykolog eller kognitiv terapi kan vara väldigt behjälplig för att bryta ner destruktiva tankemönster som hindrar din sexuella prestation.
  • Håll dig i form. Motionera eller träna regelbundet. När du är i bra form har du oftast bättre blodcirkulation och orkar mer. Förutom att minska risken att få sjukdomar som påverkar lusten som diabetes eller högt blodtryck blir sexlusten bättre när du är i form och mår bra. Dålig fysisk form och sjukdomar kan inverka negativt på sexlusten och sexuell förmåga.
  • Relaterat till att hålla sig i form är alkoholvanor och rökning. Tungt eller långvarigt bruk av alkohol kan påverka hormonbalansen vilket ger negativ effekt på sexlusten. Individer som röker mycket eller har rökt länge har större sannolikhet att får sviktande potens. Man kan få bättre sexuell förmåga enbart genom att sluta eller dra ner på rökning och anamma mer sunda alkoholvanor.
  • Potensmedel är en effektiv hjälp för att öka potensen. De är mycket har bra effekt för att öka potensen eller motverka erektionsproblem. Läkemedlen verkar genom att underlätta en hård och säker erektion i samband med sexuell stimulans. Erektionen varar länge och blir hård och pålitlig. Det finns ett flertal märken och produkter på marknaden, men de tre mest populära är förmodligen viagra, cialis och levitra. Förutom den fysiska effekten får man ofta ett psykologiska effekter som mindre prestationsångest samt att man känner sig mer avslappnad när man har sex. Positiva bieffekter av detta är bland annat ökat självförtroende samt att sexet känns skönare.